Kredsløb: affaldssortering

Fra Kredsløbs hjemmeside (https://www.kredslob.dk/) er der link til guide om affaldssortering:

Den korte oversigt over sortering

Din guide til sortering – søgning på enkelte emner
Her kan du se, hvordan du skal sortere, og hvad der skal i hvilke beholdere. Du får også oplysning om, hvorvidt emnet kan afleveres i sorteringsspandene eller skal på genbrugsstation.