Omdannelse af hospital til boliger

07-11-2018/BFR

Informationsmøde om det kommende byggeri – Bindesbøll Byen. Informationsmødet arrangeres af KPC, Arkitema Architecters, Lærernes Pension og PKA og afholdes den 20. november 2018 i Auditoriet på AUH indgang 31. Mødet begynder kl. 19 og slutter kl. 21. Tilmelding er nødvendig på mail reph@kpc.dk senest 14. november 2018. Se rundsendte indbydelse her


22-06-2017/BFR
Tidslinje for lokalplan 1031 – fra hospital til boliger.
Et forløb på ca. 
2 ½ år.

På byrådsmødet den 7. juni 2017 blev lokalplan 13031 vedtaget og offentliggjort den 8. juni. I den sidste indstilling til lokalplan 1031 er den planlagte bebyggelse tættest på Bækkelundsvej reduceret fra 3 til 2 etager.
Den sidste indstilling bygger bl.a. på nedenfor  anførte bilagsmateriale til byrådsmødet den 7. juni 2017:

Udvalgserklæring
Notat af 28. april 2017
Notat af 11. maj 2017
Lokalplankort

Endvidere er der her link til selve byrådsdebatten vedrørende 2. behandling af lokalplan 1031 den 7. juni 2017


 

10-05-2017/BFR
Lokalplan 1031 var på byrådets dagsorden som pkt. 19 den 26. april 2017. Efter kort debat blev sagen sendt til behandling i teknisk Udvalg. I forslaget til den her fremsendte lokalplan er der sket en reduktion i højden af den meget lange og meget høje bygning. Den er blevet reduceret fra 4 til 3 etager i den nordligste del, hvilket primært har betydning for nr. 53, som der er argumenteret for i indstillingen til lokalplanen. Der er derimod intet sket i forhold til den øvrige del af Bækkelundsvej.

Grundejerforeningen bad om foretræde, og grundejerforeningen fik invitation til foretræde den 8. maj 2017.

I forbindelse med foretrædet blev der fremsendt en indsigelse mod væsentlige dele af afvisningen af vores tidligere indsendte indsigelse. Da der kun er 5 min. til rådighed ved et foretræde, blev der også sendt et udtræk af foreningens argumentation – et talepapir. Foreningen udtrykker både frustration og desperation. Materialet kan ses i nedenstående link.

Der er også afsat tid til foretræde den 22. maj 2017, så den endelige plan kan ikke komme på byrådsmødet før tidligst den 7. juni 2017. Lokalplanen var oprindeligt sat til byrådsmødet den 10. maj 2017, men vil blive trukket på byrådsmødet, fordi sagen ikke er færdigbehandlet i Teknisk udvalg.

Et sidste opråb   Talepapir_foretræde


Indsigelse til lokalplan 1031 fra borgerinitiativet  – For mange, for højt og for tæt. Borgerinitiativet har indsamlet i alt 644 underskrifter, der støtter indsigelsen.


Fra Grundejerforeningen Bækkelundsvej Øst
Indsigelser til lokalplan 1031 – høringsfristen er 18. oktober 2016
Indsigelse vedr. skyggegener
Indsigelse vedr. indbliksgener


1031: Forslag til lokalplan vedtaget den 17. august sendt til offentlig høring den 23. august 2016


Bilagsmateriale til byrådets behandling af lokalplanforslag 1031 den 8. juni 2016. Bilagene er de 10 link ned til linjen.
Dette er nye bilag i forhold til bilagene til byrådsmødet den 11. maj 2016.

 1. Byrådsdebat
 2. Udvalgserklæring
 3. Notat fra MTM, 19.05.2016
 4. Bilag 1: Miljørapportens afsnit 8.6-8.9 – den del med kulturmiljø og fredede bygninger
 5. Bilag 2: Reduktion fra 3 til 2 etager (grøn skravering)
 6. Notat fra MTM 27.05.2016
 7. Bilag 1: Svar fra KPC 25.05.2016 om aftale med regionen
 8. Foretræde, Thomas og Henriette Dissing
 9. Notat fra MTM 31.05.2016
 10. Bilag 1: Foretræder 23.5.og 30.5.2016 med emner

Indslag i TV2 OJ den 3. juni

Materiale brugt ved foretræde for teknisk udvalg den 23. maj 2016

Artikel om lokalplan 1031 i Aarhus Stiftstidende den 23. maj 2016


Bilagsmateriale til byrådets behandling af lokalplanforslag 1031 den 11. maj 2016. Bilagene er de 10 link ned til linjen.

 1. Indstilling
 2. Forslag til lokalplan – 1031
 3. Udbygningsmateriale mellem region Midtjylland og Aarhus Kommune
 4. Miljørapport for lokalplan 1031 – herunder skyggediagrammer
 5. Indkaldelse af idéer og forslag
 6. Høringssvar – 1
 7. Høringssvar – 2
 8. Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer, lp 1031
 9. Konsekvenser for ressourcer, lp 1031
 10. Gennemgang af delområder i lp 1031

Aarhus Kommunes sammenfatning af høringssvar efterår 2015