Kanal_skulder_brønd

Efter inspektion er der taget følgende billeder af kanal og afvandingsrist.

Status for KPC’s afvandingskanel og regnvandsbrønd den 31. 12. 2021