Generalforsamlinger

Generalforsamling 2024

Referat af generalforsamlingen 2024
Budget for 2024 vedtaget på generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning for året 2023 – 2024
Dagsorden til generalforsamlingen

Regnskab for 2023

Formular til brug ved afgivelse af fuldmagt


Ekstraordinær generalforsamling 2023

Referat af den ekstraordinære generalforsamling den 26. september 2023
Beretning om vejen gennem 10 år
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 26. september 2023
Bilag 1 – Kommunens skrivelse 
Bilag 2 – Grundejerforeningens svar

Formular til brug ved afgivelse af fuldmagt


Generalforsamling 2023

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2023
Budget for 2023 vedtaget på generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning for året 2022 – 2023
Indkaldelse til generalforsamling den 21. april 2023
Regnskab for 2022

Formular til brug ved afgivelse af fuldmagt


Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamlingen den 29. april 2022
Budget for 2022 vedtaget på generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning for for året 2021 – 2022
Indkaldelse til generalforsamling 29. april 2022
Regnskab for 2021

Formular til brug ved afgivelse af fuldmagt


Generalforsamling 2021

Den aflyste generalforsamling afholdes i stedet for den 28. maj 2021, da det indendørs forsamlingsloft på det tidspunkt er hævet til 50.

Generalforsamlingens beslutninger:
Kontingent for 2022 blev fastsat til kr. 1000 efter forslag fra medlemmerne til de sandsynligvis øgede udgifter i 2022
Budget for 2021 ses her

Referat af generalforsamlingen den 28. maj 2021
Bestyrelsens beretning for året 2020-2021
Indkaldelse til generalforsamling 28.05.2021 – folder udleveret ved generalforsamlingen
og ekstra bilag om indkomne forslag
Formular til brug ved afgivelse af fuldmagt

Regnskab for 2020 – detaljeret regnskab kan ses på generalforsamlingen eller ved henvendelse til kassereren


Aflysning af generalforsamling den 23. april 2021 med følgende begrundelse:

I forbindelse med indgåelse af aftale den 22. marts 2021 for genåbning af Danmark er statsminister Mette Frederiksen i avisen Politiken citeret for nedenstående
»Regeringen indkalder til forhandlinger, sådan at udfasningen af forsamlingsforbuddet indtænkes løbende i den gradvise genåbning«, står der i aftalen.
Sent mandag aften stod det så klart, at regeringen medio april fremlægger en plan for udfasningen af forsamlingsforbuddet.
Regeringen vil fremlægge en plan på baggrund af faglig rådgivning fra Epidemikommissionen.
»Forsamlingsforbuddet er løftet fra i dag (mandag, red.) udenfor, og så har vi aftalt som en del af denne langsigtede genåbning, at også der skal der nedsættes en hurtig arbejdende rådgivning til os om, hvordan vi kan få tænkt udfasning af restriktioner, hvad angår forsamlinger ind i den genåbning af Danmark, der ligger nu. Så for nærværende gælder det forsamlingsforbud, vi allerede har vænnet os til, men også her kigger vi ind i en udfasning«, sagde statsministeren.
Det betyder, at vi stadig højst må være 5 personer til stede ved en begivenhed som vores generalforsamling.
Forhåbentlig kommer der en afklaring midt i april, hvilket betyder, at generalforsamlingen tidligst kan afholdes fra midt i maj måned.


Generalforsamling 2020

Generalforsamling oprindeligt planlagt til afholdelse den 24. april 2020 kl. 17:00 er aflyst. Generalforsamlingen udskydes til den 12. juni 2020 kl. 17:00.

Referat af generalforsamlingen 12. juni 2020 inkl. budget
Bestyrelsens beretning for året 2019-2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020   Forslag fra bestyrelsen
Formular til brug ved afgivelse af fuldmagt

Regnskab for 2019 – detaljeret regnskab kan ses på generalforsamlingen den 12. juni eller ved henvendelse til kassereren


Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 26. april 2019 og Budget for 2019
Bestyrelsens beretning for året 2018 – 2019
Indkaldelse til generalforsamling 2019
Formular til brug ved afgivelse af fuldmagt

Regnskab for 2018 – detaljeret regnskab kan ses på generalforsamlingen den 26. april eller ved henvendelse til kassereren


Generalforsamling 2018
Referat af generalforsamlingen 20. april 2018  og Budget for 2018
Bestyrelsens beretning for året 2017 – 2018
Indkaldelse til generalforsamling 2018
Formular til brug ved afgivelse af fuldmagt

Regnskab for 2017 – detaljeret regnskab kan ses på generalforsamlingen den 20. april eller ved henvendelse til kassereren


Generalforsamling 2017
Referat af generalforsamlingen 18. august 2017
Bestyrelsens beretning for året 2016 – 2017
Indkaldelse til generalforsamling 2017
Formular til brug ved afgivelse af fuldmagt
Indkomne forslag
Forslag om at flytte tidspunkt for afholdelse af generelforsamling  og flytning af frist for betaling af kontingent- ændring i vedtægt
Forslag om vandrende og hegn mod hospitalsnaboen
bilag til forslag om vandrende mv.
Regnskab for 2016
– detaljeret regnskab kan ses på generalforsamlingen den 18. august eller ved henvendelse til kassereren


Generalforsamling 2016
Referat af generalforsamlingen 13. august 2016
Indkaldelse til generalforsamling 2016 – nu med indkomne forslag
Formular til brug ved afgivelse af fuldmagt
Forslag til vedligeholdelsespolitik – behandles på generalforsamlingen
Forslag til vædtægtsændringer
Regnskab for 2015 – detaljer i regnskabet kan ses på generalforsamlingen 13. august eller ved henvendelse til kassereren

Bestyrelsens beretning for året 2015 2016


Ekstra ordinær generalforsamling 2015
indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Referat af ekstraordinær generalforsamling 11. september 2015


Generalforsamling 2015
Indkaldelse til generalforsamling 2015
Forslag 1 Generalforsamling 2015
Forslag 2 Generalforsamling 2015
Forslag 3 Generalforsamling 2015
Referat af generalforsamling 14. august 2015
Beretning 2015
Regnskab 2014


Generalforsamling 2014
Indkaldelse til generalforsamling 2014
Beretning 2014
Referat af generalforsamling 2014


Generalforsamling 2013
Indkaldelse til generalforsamling 2013
Beretning 2013
Referat af generalforsamling 2013


Generalforsamling 2012
Indkaldelse til generalforsamling 2012
Beretning 2012
Referat af generalforsamling 2012


Generalforsamling 2011
Indkaldelse til generalforsamling 2011
Referat af generalforsamling 2011


Generalforsamling 2010
Indkaldelse til generalforsamling 2010
Beretning2010


Generalforsamling 2009
Indkaldelse til generalforsamling 2009


Generalforsamling 2008
Dagsorden generalforsamling 2008


Generalforsamling 2007
Referat generalforsamling 2007