Vinterveje Aarhus Kommune

Via hjemmesiden for Aarhus Kommune er der link til oplysninger om vejene i kommunen i vintervejret
Vinterveje Aarhus

Aarhus Kommune har et renholdelsesregulativ fra 2018, der kan hentes her:
renholdelsesregulativ-2018

I regulativet er der en kategorisering af veje. Et kort viser denne kategorisering under sikker færdsel som bilist – rul lidt ned i teksten for at se kortet. Kategoriseringen fortæller noget om, hvornår veje bliver ryddet for sne/saltet/gruset eller på anden måde glatførebekæmpet.
Vejkategorier

Regler for private fællesveje tager udgangspunkt i privatvejlovens § 44, der siger:
Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, skal holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, der kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen.

Vintervedligeholdelse på Bækkelundsvej – sammenfattet 16. januar 2024